Hur många miljoner är en miljard, och hur många nollor ska det vara?

juli 17, 2023

Det finns siffror som är så stora att det är svårt att få grepp om dem. Dit hör både en miljon och en miljard. För många är det rena drömmen att lyckas spara ihop en miljon kronor. En miljard kronor finns det däremot inte så många som ens vågar drömma om, eftersom det är ett så oerhört stort belopp. Många vet inte ens hur många nollor det är i en miljard. Hur ligger det då till med den saken, och hur många miljoner är en miljard? Det ska vi ta en titt på nu.

Så många nollor har en miljard

Det går inte att förneka att en miljard innehåller många nollor, men hur många rör det sig om? Det enkla svaret är att det är nio nollor i en miljard, 1 000 000 000. Detta går att jämföra med sex nollor i en miljon. På frågan om hur många miljoner som behövs för att samla ihop till en miljard så är det hela 1000 miljoner.

nollor miljon miljard

Förvirrande billion vs miljard på engelska

Något som många finner tämligen förvirrande är att miljard heter billion på engelska. Att detta skapar förvirring är inte så konstigt med tanke på att det på svenska även finns ett tal som omnämns som en biljon. Detta är ett tal som beskriver 1 000 miljarder. Det här talet skrivs med en etta följt av 12 nollor. Det är med andra ord ett helt annat tal än en miljard. Därför är det fullt begripligt att många har svårt att greppa de olika talen och skillnaderna mellan dem.

Förkortning av miljard och miljon

Det går att förkorta ordet miljard, men hur det ska göras beror på sammanhanget. Om det handlar om tekniska sammanhang brukar miljard förkortas till G, som står för giga. Vanligare är dock att det inte handlar om tekniska sammanhang, och då används istället förkortningen md. Om det handlar om miljarder kronor brukar man skriva ihop förkortningarna md och kr, så att det blir mdkr. Miljon skrivs normalt som mkr.

Det kan vara svårt att visualisera vad de stora talen egentligen innebär. En miljon sekunder motsvarar cirka 11,5 dygn, medan en miljard sekunder motsvarar nästan 32 år. Detta hjälper oss att förstå det enorma språnget från en miljon till en miljard. Vi kan också belysa detta med hjälp av pengar. Om man skulle placera en miljon enkronor på rad, skulle de sträcka sig cirka 20 kilometer. Om man gjorde samma sak med en miljard enkronor, skulle de sträcka sig hela 20 000 kilometer, vilket är mer än halva jordens omkrets vid ekvatorn.

För att undvika förvirring, är det viktigt att påpeka att det finns olika system för att namnge stora tal. I det så kallade korta skalan, som används i USA och Brasilien bland annat, betyder ’billion’ en miljard (1 000 000 000) och ’trillion’ en biljon (1 000 000 000 000). I det långa skalan, som används i många europeiska länder inklusive Sverige, betyder ’biljon’ en miljon miljoner (1 000 000 000 000 000).

Det är också värt att nämna att både miljoner och miljarder kan delas upp i tusental. Detta kan vara användbart när man pratar om ekonomiska belopp. Till exempel, en miljon kan delas upp i 1 000 tusen, och en miljard kan delas upp i 1 000 000 tusen eller 1 000 miljoner.

När det kommer till förkortningar är det också bra att notera att ’M’ ofta används för att representera miljoner i internationella finansiella och vetenskapliga sammanhang, som i ’USD 5M’ för att beteckna fem miljoner amerikanska dollar. På samma sätt kan ’B’ användas för att representera miljarder, som i ’USD 5B’ för att beteckna fem miljarder amerikanska dollar.

Här är en tabell som visar skillnaden mellan de olika storleksordningarna:

BenämningSvenskt talAntal nollorEngelskt tal (kort skala)
Tusen1 00031 000
Miljon1 000 00061 000 000
Miljard1 000 000 00091 000 000 000
Biljon1 000 000 000 000121 000 000 000 000 (trillion på engelska)
Triljon1 000 000 000 000 000181 000 000 000 000 000 000 (quintillion på engelska)

Vi lever i en värld där vi allt oftare måste hantera stora tal, både inom ekonomi, vetenskap och teknologi. Därför är det viktigt att förstå skillnaden mellan miljoner, miljarder och ännu större tal.

Uppdaterad 2023-07-21